Publikacje: Mniejszości narodowe i etniczne

Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego

Książka Michała Głuszkowskiego pt.: Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, jest owocem wieloletnich badań zarówno archiwalnych jak i terenowych autora. Jest to również próba podsumowania szeregu prac badawczych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotyczących sytuacji językowej niezwykle interesującej mniejszości religijnej, jaką są staroobrzędowcy.