Publikacje: Katalog wystawy

Czepki, kopki, klapice w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie

Czepki, kopki, klapice w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie

Tę książkę aż chce się wziąć do ręki. Od pierwszej chwili przyciąga nowoczesnym, starannym i nietypowym dla tematu projektem okładki. Z głowy prababci – czepki, kopki, klapice… Katalog wystawy to prezentacja 120 z liczącej około 300 muzealiów kolekcji ludowych nakryć głowy Muzeum Okręgowego w Lesznie. Wydana przez leszczyńskie muzeum w 2020 roku pozycja towarzyszyła wystawie pod tym samym tytułem, czynnej od 14 lipca do 31 grudnia tegoż roku w dawnej synagodze w Lesznie.

Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

W wydawnictwie pokazano ponad 100 najcenniejszych eksponatów z kolekcji strojów ludowych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Współczesne fotografie eksponatów zostały zestawione ze zdjęciami archiwalnymi mieszkańców Sądecczyzny w świątecznych ubiorach oraz z opisami ubiorów wiejskich, pozostawionymi przez dawnych badaczy kultury ludowej.