Archiwa

Zbiory Fonograficzne IS PAN

Zbiory Fonograficzne IS PAN

Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk zawierają najstarsze nagrania tradycyjnej muzyki z różnych regionów Polski. Na zgromadzonych taśmach, płytach i innych nośnikach dźwięku utrwalone są style wykonawcze muzyków i śpiewaków urodzonych często jeszcze w XIX w., co sprawia, że kolekcja ta stanowi unikatowe źródło wiedzy i inspiracji dla wielu środowisk, m.in. naukowców i artystów.