Wirtualne archiwum Wielkanocnych Straży grobowych

Głównym celem projektu „Turki – podkarpaccy strażnicy tradycji wielkanocnych” była dokumentacja ubiorów oraz atrybutów poszczególnych oddziałów wielkanocnych straży grobowych z dziesięciu miejscowości – wybranych autorytatywnie. W ramach badań terenowych staraliśmy się zebrać wszystkie dostępne materiały dotyczące samej tradycji trzymania straży przy Grobie Pańskim jak i współczesnych przeobrażeń takich formacji, w szczególności z zakresu kostiumologii oraz obrzędowości świątecznej.

  • Pierwszym, nadrzędnym celem projektu było więc odnalezienie, zebranie i przedstawienie szerszym rzeszom społeczeństwa informacji dotyczących specyfiki, różnorodności jak i współczesnej kondycji oddziałów wielkanocnych straży grobowych z rejonu Podkarpacia.
  • Drugim, długofalowym celem projektu jest wzmacnianie tego wciąż żywego zjawiska poprzez jego popularyzację na stronie internetowej w profesjonalny i nowoczesny sposób. Unikatowe dystynkcje, czapki, pasy, sznury, lampasy oraz broń, a także inne elementy strojów-mundurów poszczególnych członków straży grobowej zostały na Państwa użytek poklasyfikowane i udostępnione w specjalistycznym systemie bazodanowym.

www.wielkanocne-strazegrobowe.rzeszow.pl

TESTTT