Instytucje: Muzea regionalne

Muzeum Sztuki Ludowej im. ks. Edwarda Nitki w Paszynie

Muzeum Sztuki Ludowej im. ks. Edwarda Nitki w Paszynie

Znawcy sztuki ludowej są zgodni w opinii: ośrodek rzeźby ludowej w Paszynie jest fenomenem we współczesnej twórczości ludowej, a miejscowe muzeum parafialne jest miejscem niezwykłym. Gromadzi zbiory wielu samorodnych artystów, którzy w latach 50. XX wieku za namową miejscowego księdza zaczęli tworzyć unikatowe rzeźby. Dziś wliczani są do grona najwybitniejszych przedstawicieli twórczości ludowej.