Instytucje: Mazowieckie

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje się gromadzeniem i ochroną zabytków kultury ludowej z terenu Mazowsza północno-zachodniego zwanego Mazowszem Starym. Program zagospodarowania przewiduje budowę trzech wsi, osady karczemnej i młynarskiej oraz zespołu dworskiego.