Instytucje: Muzea etnograficzne

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest jednym z trzech samodzielnych muzeów etnograficznych w kraju. Prowadzi bogatą działalność edukacyjną dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, seniorów. Organizuje koncerty muzyki ludowej z polski i z zagranicy oraz kiermasze sztuki ludowej.

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie

Wśród 10 tysięcy eksponatów zgromadzonych w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli przeważają muzealia dotyczące wytwórczości i sztuki ludowej. Najciekawsze eksponaty prezentowane są na dwóch wystawach stałych: “Stroje ludowe Rzeszowiaków i Lasowiaków” oraz “Dawna rzeźba ludowa”.