Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Muzeum powstało w 1911 roku z inicjatywy Towarzystwa Muzeum Etnograficznego, którego założycielem był obecny patron Seweryn Udziela. Zgromadzona przez niego kolekcja dała początek muzeum. Obecnie muzeum posiada najstarsza i najbardziej wartościową kolekcje w Polsce, liczącą ponad 80 tysięcy eksponatów. Zgromadzone zbiory ilustrują głównie polską kulturę ludową, choć nie brakuje tu także zbiorów z krajów Europy i terenów pozaeuropejskich.

Muzeum prowadzi również szeroką działalność edukacyjną.

Zbiory muzeum można również podziwiać w internecie:

 

„Cyfrowe dziedzictwo kulturowe” to platforma digitalizacji zbiorów muzealnych z Małopolski. W projekcie wzięło udział siedem instytucji kultury, w tym Muzeum Etnograficzne w Krakowie. (o projekcie)

www.kultura.malopolska.pl

 

„Wirtualne Muzea Małopolski” to projekt mający na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców w Internecie.

http://muzea.malopolska.pl/

 

„Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych” dokumentuje i udostępnia wiedzę o polskim drzeworytnictwie ludowym. Jest to projekt zrealizowany z okazji stulecia istnienia Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

http://www.drzeworyty.eu/

 

„Rzecz małopolska. Wzornik inspiracji etnograficznych” to blisko osiemset haseł opracowanych na podstawie obiektów wybranych ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

http://www.etnodizajn.pl/wzornik/

Zwiedzanie: wt.-śr., pt.-sob.: 11-19; czw. 11-21, ndz. 11-15