Instytucje: Podkarpackie

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie

Wśród 10 tysięcy eksponatów zgromadzonych w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli przeważają muzealia dotyczące wytwórczości i sztuki ludowej. Najciekawsze eksponaty prezentowane są na dwóch wystawach stałych: “Stroje ludowe Rzeszowiaków i Lasowiaków” oraz “Dawna rzeźba ludowa”.