Artykuły

Święci z wiejskiego podwórka: Chrystusa Pana słowiczek – Nepomuceński Janiczek

Święci z wiejskiego podwórka: Chrystusa Pana słowiczek – Nepomuceński Janiczek

Jan z Pomuka, to święty w równym stopniu tragiczny, co poetycki. Wierność moralnym wyborom w jego żywocie jakby z tragedii greckiej wzięta, a wpisanie w pejzaż, także ten kulturowy, tak silne, że nastrojowe a nawet poetyckie. Może stąd ta ptasia metafora, a może i przez to, że święty mieszkający w swoich kapliczkowych przytomnościach wśród bzów, nie tylko zwany jest „kwiateczkiem majowym”, ale i silnie kojarzył się z przylatującym w maju śpiewakiem?

Zwyczaj śpiewania wielkanocnego na Dolnych Łużycach wskrzeszony na nowo

Zwyczaj śpiewania wielkanocnego na Dolnych Łużycach wskrzeszony na nowo

Śpiewanie wielkanocne (górnołuż. jatšownespiwanje/ dolnołuż. jatšownespěwanje/ niem.Ostersingen), to zwyczaj, wcześniej obecny na rozległych obszarach zarówno Górnych, jak i Dolnych Łużyc, który udało w kilku miejscach rewitalizować. Jeszcze latach 50. wielkanocne śpiewanie było praktykowane wśród ewangelickich i katolickich Serbołużyczan w wielu miejscowościach. Grupy dziewcząt i kobiet kroczyły odświętnie ubrane, w rzędach, przez wioski i pola uprawne i śpiewały pieśni kościelne. Te pieśni miały chronić mieszkańców wsi przed złem, a rolnikom zapewnić dobre zbiory.

Ludowy Gotyk. Średniowieczne fascynacje Danuty Styperek i Piotra Wolińskiego – wystawa w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Ludowy Gotyk. Średniowieczne fascynacje Danuty Styperek i Piotra Wolińskiego – wystawa w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Wystawa Ludowy Gotyk. Średniowieczne fascynacje Danuty Styperek i Piotra Wolińskiego, prezentowana w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi od października do 2019 do stycznia 2020 roku, była jedną z pierwszych prób ukazania współczesnej twórczości artystów nieprofesjonalnych szerszemu gronu odbiorców tego malowniczo położonego nadwiślańskiego miasta.

Perebory − próby nowego zastosowania tradycyjnego ornamentu przez twórców i artystów w XX i XXI wieku

Perebory − próby nowego zastosowania tradycyjnego ornamentu przez twórców i artystów w XX i XXI wieku

Perebory, zwane także priborami, zaborami, wyborami, pasamonami[1] to unikatowy na terenie Polski ornament tkacki wykonany techniką wybierania, tworzący pasowy wzór, w którym partie deseniowe tkane są jednocześnie z gładkim płótnem. W obecnych granicach kraju wyrabiany jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego a dawniej we wschodniej części podlaskiego (w okolicach Białegostoku).

Marzenia – wystawa prac Jana Koloczka w Galerii Sztuki Ludowej

Marzenia – wystawa prac Jana Koloczka w Galerii Sztuki Ludowej

Przez trzy miesiące (od czerwca do sierpnia) 2019 roku w Galerii Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych prezentowano wystawę zatytułowaną Jan Koloczek – Marzenia. Znalazły się na niej prace jednego z najciekawszych nieprofesjonalnych artystów średniego pokolenia działających na Opolszczyźnie.