Artykuły: Sztuka ludowa

Ludowy Gotyk. Średniowieczne fascynacje Danuty Styperek i Piotra Wolińskiego – wystawa w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Ludowy Gotyk. Średniowieczne fascynacje Danuty Styperek i Piotra Wolińskiego – wystawa w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Wystawa Ludowy Gotyk. Średniowieczne fascynacje Danuty Styperek i Piotra Wolińskiego, prezentowana w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi od października do 2019 do stycznia 2020 roku, była jedną z pierwszych prób ukazania współczesnej twórczości artystów nieprofesjonalnych szerszemu gronu odbiorców tego malowniczo położonego nadwiślańskiego miasta.

Perebory − próby nowego zastosowania tradycyjnego ornamentu przez twórców i artystów w XX i XXI wieku

Perebory − próby nowego zastosowania tradycyjnego ornamentu przez twórców i artystów w XX i XXI wieku

Perebory, zwane także priborami, zaborami, wyborami, pasamonami[1] to unikatowy na terenie Polski ornament tkacki wykonany techniką wybierania, tworzący pasowy wzór, w którym partie deseniowe tkane są jednocześnie z gładkim płótnem. W obecnych granicach kraju wyrabiany jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego a dawniej we wschodniej części podlaskiego (w okolicach Białegostoku).

Marzenia – wystawa prac Jana Koloczka w Galerii Sztuki Ludowej

Marzenia – wystawa prac Jana Koloczka w Galerii Sztuki Ludowej

Przez trzy miesiące (od czerwca do sierpnia) 2019 roku w Galerii Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych prezentowano wystawę zatytułowaną Jan Koloczek – Marzenia. Znalazły się na niej prace jednego z najciekawszych nieprofesjonalnych artystów średniego pokolenia działających na Opolszczyźnie.

Zmierzch czy odrodzenie koronki klockowej ?

Zmierzch czy odrodzenie koronki klockowej ?

Początki koronkarstwa klockowego sięgają odległych czasów. I choć powszechnie przyjmuje się, że ojczyzną jego są Włochy, to wiele wskazuje na to, że wywodzi się ono ze wschodu. Znany jest bowiem fakt, że w Syrii i Grecji wyrabiano tego typu koronki na długo przed ich pojawieniem się w XVI wieku we Włoszech.