Publikacje wg słów kluczowych: Niematerialne dziedzictwo

Jak rozmawiać o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

Jak rozmawiać o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

W tym roku mija sześć lat od momentu, w którym Polska ratyfikowała akt prawa międzynarodowego, jakim jest Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Ratyfikacja konwencji oznaczała jednocześnie przyjęcie zobowiązania do zbudowania takiego systemu ochrony, który umożliwiłby jak najszersze włączanie w proces ochrony samych depozytariuszy, a jednocześnie by idee ochrony propagować w jak najszerszych kręgach naukowych i regionalistycznych.

Turonie, żandary, herody

Turonie, żandary, herody

Wraz z nastaniem zimy na polskich wsiach od wieków pojawiają się przebierańcy. Chodzą od Bożego Narodzenia, przez karnawał, aż do Wielkanocy. Są trochę straszni, trochę śmieszni – i zupełnie niezwykli. Kim są? Jak się nazywają? Jak wyglądają? Co ich łączy? Co przynoszą i czego chcą? Tego z książki Anny Kaźmierak dowiedzą się nie tylko dzieci.

Folklor dziecięcy. Między tradycja a współczesnością

Folklor dziecięcy. Między tradycja a współczesnością

Publikacja pod redakcją naukową Teresy Smolińskiej zawiera teksty uczestników Międzynarodowej Konferencji pt. Folklor dziecięcy. Między tradycja a współczesnością, która odbyła się w dniach 23-24 lipca 2018 r. w Nowym Sączu w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”.