Folklor dziecięcy. Między tradycja a współczesnością

Publikacja pod redakcją naukową Teresy Smolińskiej zawiera teksty uczestników Międzynarodowej Konferencji pt. Folklor dziecięcy. Między tradycja a współczesnością, która odbyła się w dniach 23-24 lipca 2018 r. w Nowym Sączu w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”.

Publikacja dostepna online.

Folklor dziecięcy. Między tradycja a współczesnością
red. Teresa Smolińska
Miejsce i data wydania: Nowy Sącz, 2018
Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”