Seria wydawnicza: ISPAN Folk Music Collection

Śpiewanie i granie Orawian sprzed blisko siedemdziesięciu lat

Śpiewanie i granie Orawian sprzed blisko siedemdziesięciu lat

Na płycie znalazły się najstarsze nagrania z Orawy, dokonane podczas ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w 1952 roku w Piekielniku i w 1953 roku w Lipnicy Wielkiej (ale też z Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej i Dolnej). Nagrania te obejmują najstarsze pokolenie depozytariuszy ludowych tradycji, pamiętających, a nierzadko też śpiewających, grających w niegdysiejszym stylu.