Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

W wydawnictwie pokazano ponad 100 najcenniejszych eksponatów z kolekcji strojów ludowych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Współczesne fotografie eksponatów zostały zestawione ze zdjęciami archiwalnymi mieszkańców Sądecczyzny w świątecznych ubiorach oraz z opisami ubiorów wiejskich, pozostawionymi przez dawnych badaczy kultury ludowej.

W katalogu znalazły się także teksty popularnonaukowe autorstwa Marii Brylak-Załuskiej (Rola fotografii archiwalnej w badaniach nad strojem ludowym), Elżbiety Długosz (W jarmułce i bekieszy. O tradycyjnym ubiorze żydowskim w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) i Jerzego Starzyńskiego (Strój obrzędowy Łemków).

Publikacja jest katalogiem do wystawy „Strojenie. Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu” prezentowanej w drugiej połowie 2017 roku w Domu Gotyckim, głównej siedzibie nowosądeckiego Muzeum.

Katalog można otrzymać nieodpłatnie w recepcji Domu Gotyckiego w Nowym Sączu (ul. Lwowska 3) lub pobrać jego elektroniczną wersję TUTAJ

Koncepcja: Joanna Hołda
Teksty: Maria Brylak-Załuska, Elżbieta Długosz, Jerzy Starzyński
Opracowanie not katalogowych: Joanna Hołda, Justyna Stasiek-Harabin
Redakcja, korekta: Maria Magdalena Kroh
Fotografie eksponatów: Piotr Droździk
Koncepcja graficzna: Kaja Renkas
Format: 21×21 cm