Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne

Album pt. Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne jest pierwszą publikacją w całości poświęconą zwyczajom i tradycjom związanym ze świętami religijnymi obchodzonymi przez polskich Tatarów. Składa się z czterech głównych rozdziałów; pierwszy omawia istotę świąt, a kolejne poświęcone są świętom: Ramadan Bajram i Kurban Bajram oraz dniom świątecznym.

Po każdym rozdziale umieszczone są zdjęcia ilustrujące każdy etap danego święta. Jest to wybór fotografii przedstawiających społeczność tatarską w czasie świąt od najstarszych z lat 30., 40. XX wieku po najnowsze, datowane na 2017 r.

Materiał ikonograficzny stanowi niezwykłe źródło na temat obyczajowości i trwałości tradycji.

Album składa się z następujących części: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Świadectwo przeżywania), wstęp autorek (Radosny czas), rozdziały: Święta religijne, Ramadan Bajram, Kurban Bajram, Miełlud, Aszurejny Bajram i nowy rok muzułmański, Summary (streszczenie w j. angielskim), Indeks zdjęć oraz spis treści.

Książka dostępna online

* * *

Tytuł: Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne
Zespół redakcyjny: Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska
Tekst: Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Wydawca: Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania: Białystok 2018
ISBN: 978-83-65802-10-1
Liczba stron: 128
Format: 21,5 x 21,5
Druk i oprawa: Drukarnia Biały Kruk – www.bialykruk.com
Uwagi: Streszczenie ang.
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji