Instytucje

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje się gromadzeniem i ochroną zabytków kultury ludowej z terenu Mazowsza północno-zachodniego zwanego Mazowszem Starym. Program zagospodarowania przewiduje budowę trzech wsi, osady karczemnej i młynarskiej oraz zespołu dworskiego.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli jako jedyna instytucja muzealna typu skansenowskiego w środkowej części polsko – niemieckiego pogranicza prezentuje kulturę regionalną podkreślając specyfikę tego terenu.

Park Etnograficzny w Tokarni k/Chęcin

Park Etnograficzny w Tokarni k/Chęcin

Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej jest malowniczo położony w zakolu Czarnej Nidy. Na ponad 70 hektarowym obszarze zgromadzono zabytki XVIII/XIX w. budownictwa drewnianego z terenu Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu to jedyne muzeum na wolnym powietrzu w województwie Opolskiem i jedno z czterech tego rodzaju, położnych w historycznych granicach Śląska.

Muzeum Skansen w Kolbuszowej

Muzeum Skansen w Kolbuszowej

Eksponaty zgromadzone w kolbuszowskim skansenie pochodzą z terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu oraz dorzecza Wisłoka, zamieszkałych przez ludność dwu grup etnograficznych: Lasowiaków i Rzeszowiaków.

Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, pod względem ilości zgromadzonych obiektów, jest największym skansenem w Polsce, zajmuje powierzchnię 38 ha.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Wsi Lubelskiej istnieje od 1970 roku i ciągle jest w fazie budowy. Zajmuje teren o powierzchni ponad 25 ha i jest jednym z największych skansenów w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje regiony etnograficzne Podlasia, Polesia Lubelskiego, Powiśla, Roztocza oraz Wyżyny Lubelskiej.