Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego.

Zasadniczą ekspozycję skansenu tworzą 44 stare wiejskie budynki drewniane przeniesione z pogranicza Mazowsza i Podlasia. W filii Muzeum w Drewnowie Ziemiankach gm. Boguty stoi sprawny duży wiatrak koźlak z kompletnym wyposażeniem oraz chata z końca XIX w. przeniesiona tam ze wsi Usza. We wsi Dąbrowa Łazy gm. Szepietowo znajduje się podobny wiatrak, również sprawny technicznie.

Na terenie skansenu w dawnym zespole pałacowo-parkowym w Ciechanowcu ulokowano w częściach A, B i C pozostałe 41 budynków. Sprawny i pracujący młyn wodny zbudowany w połowie XIX wieku kiedyś element zespołu. Pozostałe 40 budynków zostało tu przeniesionych. W skansenie jest 9 chat, dworek myśliwski, 2 maneże (obudowa kieratów), 2 lamusy dworskie, kuźnia, bróg na siano, 3 stodoły, 3 obory, wiatrak chłopski “koźlak”, gajówka oraz spichlerze chłopskie.

Budynki skansenowskie otoczone są ogródkami przydomowymi, płotami plecionymi, sztachetowymi i z drągów. Ciekawa jest małą architektura: gołębnik słupowy, kapliczka czy pasieka składająca się z ponad 30 uli kłodowych i skrzynkowych, oraz studnia – żuraw, ubikacja wiejska tzw. “sławojka” i wędzarnia dworska.

W części skansenowskiej “A” jest wygon – łąka, na której organizowane są pokazy folklorystyczne, a w części “B” zagony uprawne m. in. ze zbożem, gdzie się odbywają pokazy żniwne.

Budynki skansenowskie w większości kryte są słomianą strzechą, ale występuje również gont drewniany i dachówka ceramiczna. We wnętrzach przeważającej części obiektów skansenowskich znajdują są ekspozycje stałe, a w niektórych chatach są zorganizowane kwatery turystyczne.

Zwiedzanie: pon.-pt. 8-16; ndz. i święta 9-16 (sob., ndz. i święta 1V-30 IX: 9-18)

 

 

Dane teleadresowe

Miejscowość: Ciechanowiec
Ulica: Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec
Województwo: Podlaskie
tel.: (086) 277 13 28, fax.: (86) 277-38-57
e-mail: muzeum.rol@wp.pl , www: http://www.muzeumrolnictwa.pl/