Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, pod względem ilości zgromadzonych obiektów, jest największym skansenem w Polsce, zajmuje powierzchnię 38 ha.

W zakresie zainteresowań Muzeum w Sanoku znajduje się kultura ludowa, budownictwo mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe i sakralne czterech grup etnograficznych: Łemków, Bojków, Pogórzan Wschodnich i Zachodnich oraz Dolinian.

Obiekty przenoszone do skansenu prezentują formy typowe dla wymienionych grup etnograficznych. Odtworzono tu typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród. Na terenie parku etnograficznego zgromadzonych jest ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku.

Do najliczniejszych grup obiektów należą budynki mieszkalne lub mieszkalno-gospodarcze m.in. kuźnie, olejarnie. Znajdują się tu również obiekty sakralne, budynki użyteczności publicznej m.in. szkoły, plebanie, dworki, remizy strażackie oraz obiekty przemysłowe służące eksploatacji ropy naftowej

Wyjątkową atrakcję skansenu stanowi ekspozycja malarstwa cerkiewnego (XVI-XIX w.), obecnie jedna z najlepszych i największych w kraju.

Informacje o godzinach otwarcia skansenu można uzyskać pod następującym numerem telefonu: (013) 463 16 72.

 

 

Dane teleadresowe

Miejscowość: Sanok
Ulica: Traugutta 3
38-500 Sanok
Województwo: Podkarpackie
tel.: (013) 463 09 04
e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl , www: http://www.skansen.mblsanok.pl