Park Etnograficzny w Tokarni k/Chęcin

Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej jest malowniczo położony w zakolu Czarnej Nidy. Na ponad 70 hektarowym obszarze zgromadzono zabytki XVIII/XIX w. budownictwa drewnianego z terenu Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Są to zagrody wiejskie, obiekty małomiasteczkowe, budynki folwarczne, zabytki przemysłu wiejskiego. Do najciekawszych obiektów można zaliczyć dwór z Suchedniowa z pełnym wyposażeniem wnętrz, spichlerz dworski ze Złotej z 1719 r., barokowy kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia z Rogowa n. Wisłą z 1763r., studnię dworską z Gór Pińczowskich, kuźnię z Radoski czy wiatrak z Grzmucina.

Ponadto zwiedzający może obejrzeć: wnętrza mieszkalne chałup z XIX i początków XX w. oraz warsztaty rzemieślnicze, takie jak: warsztat stolarza, plecionkarza, wytwórcy gontów, szewca, a ponadto wnętrza XIX w. apteki, sklepiku i pracowni krawcowej z okresu międzywojennego prezentowane w organistówce z Bielin, wystawę stałą „Ocalić od zapomnienia Jan Bernasiewicz-twórca ogrodu rzeźb” oraz wystawy czasowe.

W skansenie organizowane są sezonowe imprezy folklorystyczne z kiermaszami sztuki, występami zespołów obrzędowych i folkowych oraz licznymi pokazami związanymi z codziennym życiem wsi.

Zwiedzanie: IV-X: wt.-ndz. 10-17; XI-III: pon.-pt. 9-14.30

 

 

Dane teleadresowe

Miejscowość: Tokarnia
Ulica: Tokarnia 303
26-060 Chęciny
Województwo: Świętokrzyskie
tel.: (041) 315 41 71 , www: http://www.mwk.com.pl