Województwo Kujawsko-Pomorskie - wszystkie wydarzenia

Wernisaż wystawy „Europejskie makatki kuchenne”

Wernisaż wystawy „Europejskie makatki kuchenne”

14 grudnia 2018 r., o godz. 12.00, w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbędzie się otwarcie wystawy czasowej pt. „Europejskie makatki kuchenne”. Wystawa przygotowana z kolekcji Elżbiety i Piotra Branekovych i zbiorów etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Czemu tak rychło, Panie? – wspólne śpiewanie pieśni

Czemu tak rychło, Panie? – wspólne śpiewanie pieśni

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zaprasza na 38. spotkanie z cyklu „Żywot pieśni, pieśni żywota” polegającego na wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych. Przez wieki w społecznościach tradycyjnych śpiewanie było stałą praktyką rodzinną i społeczną. W muzeum przywołujemy tę tradycję związaną z ważnymi momentami życia i kalendarza obrzędowego.