Województwo Podkarpackie - wszystkie wydarzenia

VII Festiwal Żywej Muzyki

VII Festiwal Żywej Muzyki

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zaprasza na VII Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki. Festiwal, który odbywa się pod hasłem “Grać jak Pogoda z Cebulą” ma na celu ochronę muzycznego dziedzictwa kulturowego i popularyzację ludowych tradycji muzycznych w regionach etnograficznych wschodniej i południowo-wschodniej Polski.

38. Spotkania Cymbalistów

38. Spotkania Cymbalistów

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie organizuje 38. Spotkania Cymbalistów. Konkurs ma niepowtarzalny w skali kraju charakter. Ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach – tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie.