Cymbaliści w kulturze polskiej

Cymbaliści w kulturze polskiej to praca etnomuzykologiczna poświęcona głównie muzykom pochodzącym z Kresów Wschodnich i zamieszkałym po 1945 r. na Ziemiach Odzyskanych.

 [Kliknij, aby zamknąć obrazek; kliknij i przeciąg, aby przesunąć. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść dalej lub wstecz.] Piotr Dahlig, Cymbaliści w kulturze polskiejIlustracja na okładce, Maurycego Trębacza, inspirowana Jankielem z Pana  Tadeusza Adama Mickiewicza, przypomina, że gra na cymbałach spopularyzowana została na ziemiach polskich w XVII i XVIII w. przez muzyków żydowskich i cygańskich, a od schyłku XVIII w. i w XIX stuleciu przejmowana była przez inne narody na wschodzie I Rzeczypospolitej.

Podstawą monografii są wywiady z cymbalistami seniorami przeprowadzone w latach 1981–2006 na temat m.in. międzywojennej praktyki muzycznej, przystosowania po migracji oraz odnowy tradycji kresowych w ostatniej dekadzie XX w.

Przytoczenie rozmów z cymbalistami Podkarpacia dało możliwość porównań z trwaniem dziedzictwa muzycznego nienaruszonego przesiedleniami.

 

Autor: Piotr Dahlig
Tytuł: Cymbaliści w kulturze polskiej
Liczba stron: 696
Format: B5
Oprawa: Miękka
Data wydania: 2013-09-18
ISBN: 978-83-63877-29-3
Wydawca: Instytut Muzykologii UW