Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych Gwiazdo Betlejemska Prowadź

15 stycznia

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiego Przegladu Grup Koledniczych „Gwiazdo Betlejemska Prowadz”, który odbędzie się 15 stycznia 2022 r. Zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Regulamin

I. Organizator Przeglądu: Organizatorem I Ogólnopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „Gwiazdo Betlejemska Prowadz” jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

II. Cel Przeglądu.
Celem Przeglądu jest:
• Podtrzymywanie żywej tradycji i kultury ludowej związanej z tematyką Bożego Narodzenia i Kolędowania,
• Wyłonienie zespołów prezentujących szczególny poziom artystyczny i merytoryczny,
• Artystyczna wymiana doświadczeń członków Grup Kolędniczych.

III. Termin
1. Przegląd odbędzie się 15 stycznia (sobota) 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.
2. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest dostarczenie karty zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 złotych od zespołu do dnia 15 stycznia 2022 r. (płatne przelewem na konto podane w karcie zgłoszenia).
3. O zakwalifikowaniu do Przeglądu decyduje termin nadesłania zgłoszenia według daty stempla pocztowego.
4. Organizator nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania uczestników.

IV. Zasady Konkursu
1. Przegląd ma charakter konkursu o zasięgu ogólnopolskim.
2. Zadaniem grup zakwalikowanych do Przeglądu jest przedstawienie widowiska tradycyjnego, lub tradycyjnego z elementami współczesnymi, związanego z obrzędem ludowym kolędowania z uwzględnieniem charakterystycznych postaci, maszkar i wątków regionalnych. Do ww. widowisk zaliczają się m.in. Herody, Kolędnicy z Gwiazda, Kolędnicy z Szopka.
3. W zakres Przeglądu nie wchodzą Jasełka będące formą inscenizacji teatralnej.
4. Czas trwania prezentacji konkursowych powinien liczyć od 10 do 20 minut.
5. Prezentacje powinny, w miarę możliwości scenicznych, zachować formę i charakter „chodzenia po kolędzie”.
6. Kolędnicy występować powinni w strojach odpowiadających postaciom danej inscenizacji, oraz z odpowiednimi rekwizytami. Sposób odwzorowania tradycyjnych strojów i rekwizytów będzie podlegał ocenie Komisji Konkursowej.
7. W skład tradycyjnej grupy kolędniczej powinno wchodzić nie więcej niż 8 osób (w przypadku Herodów do 12), z wyłączeniem towarzyszącej kapeli.
8. Akompaniament powinien być wykonywany wyłącznie na żywo. Grupy wykorzystujące tzw. muzykę mechaniczna nie będą oceniane przez Komisje Konkursowa.

V. Komisja Konkursowa
1. Grupy uczestniczące w Przeglądzie będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z doświadczonych etnografów, muzyków i animatorów kultury.
2. Do kryteriów oceny Komisji Konkursowej należą:
– wykonanie tradycyjnych kolęd i pastorałek
– zaprezentowanie życzeń winszujących (noworocznych)
– użycie gwary lub językowej stylizacji tekstu
– właściwe zaprezentowanie charakterystycznych postaci obecnych
w prezentowanym widowisku
– dbałość o odwzorowanie tradycyjnych rekwizytów
3. Werdykt końcowy
– wyłonienie finalistów
– zostanie ogłoszony w dniu Przeglądu po zakończeniu obrad Jury.

Szczegóły

Data:
15 stycznia
Kategoria Wydarzenie:

Organizator

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Email:
sekretariat@kpck.pl
Strona internetowa:
http://www.kpck.pl

Miejsce

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6
Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie 85-033 Polska
Strona internetowa:
http://www.kpck.pl