Cały dzień

Prawo autorskie i prawa pokrewne – warsztaty

Muzeum Wsi Radomskiej ul. Szydłowiecka 30, Radom

Stowarzyszenie Twórców Ludowych wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszamy na warsztaty poświęcone prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Spotkania skierowane są do wszystkich chętnych artystów, twórców ludowych i muzykantów oraz pracowników instytucji kultury.