Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej

Anna Waluga jest długoletnim pedagogiem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka z dziedziny edukacji i teorii muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji edukacji muzycznej Zoltána Kodálya. Anna Waluga ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje na temat rozwijania myślenia muzycznego, wartości pieśni ludowej i jej wychowawczej roli oraz psychologicznych aspektów kształcenia śpiewu dwugłosowego. Jest współautorką polskiej adaptacji koncepcji edukacji muzycznej Kodálya, której rezultatem jest opublikowany cykl podręczników Rozśpiewana szkoła.

Niniejsza pozycja jej autorstwa – Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej – składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólnie fenomen pieśni ludowej oraz jej istnienie w twórczości artystycznej. Część druga sytuuje pieśń ludową w koncepcjach edukacyjnych, przede wszystkim koncepcji kodalyowskiej. Jest to z pewnością cenna pozycja dla wszystkich interesujących się edukacją muzyczną i wychowawczą wartością muzyki.

Ze wstępu – Anna Waluga

(…) Pieśń ludowa, mimo, że pozornie prosta, może niekiedy artyzmem dorównać arcydziełom klasyki,bowim, niektóre pieśni i melodie, kształtowane setki lat, przybrały formę miniaturowych arcydzieł. I choć świat dziś bardzo się zmienił, nie wolno nam tej spuźcizny pominąć, gdyż jest w niej klucz do: – lepszego poznania siebie i innych ludzi (w tym też naszych przodków), – głębszego rozumienia naszej muzyki profesjonalnej, a także mowy ojczystej, – uzdrowienia naszego stosunku do świata przyrody i kultury. (…).

Anna Waluga, Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej
Wydawca: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Miejsce i rok wydania: Katowice 2005