Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka

Publikacja „Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka” jest wynikiem doświadczeń pedagogicznych i badawczych, które autorka gromadziła w pracy z dziećmi z  „Akademii przedszkolaka”. Wydanie obejmuje książkę oraz płyty CD i DVD.

Wprowadzenie – Dominika Lenska:

(…) Przedstawiona propozycja ma charakter instruktażowy, dlatego może pełnić rolę przewodnika metodycznego dla nauczycieli przedszkola, pragnących odwołać się do muzyki ludowej, zwłaszcza rodzimego folkloru, a także wykorzystać ją do organizowania nieformalnej edukacji przedszkolnej, głównie przez zabawę. Propozycja niniejsza może służyć pomocą także rodzicom. 

Celem autorki jest ukazanie funkcjonalnych i muzycznych wartości folkloru, służących rozwojowi psychicznemu oraz uspołecznieniu dziecka. Śpiewanie piosenek i zabawy muzyczne (muzyczno-taneczne) to “wychowanie przez uczestniczenie” w muzykowaniu, a zarazem poznawanie tradycji kultury ludowej.

(…) Rok 2014 ogłoszony został Rokiem Kolberga. W związku z jubileuszem 200-lecia urodzin wybitnego badacza polskiej kultury ludowej nadarza się niebywała okazja do zwrócenia uwagi na nieprzemijające jej wartości. 

[…] To bardzo wdzięczne zadanie sięgnąć razem z Kolbergiem w przeszłość, przywołać dawne melodie, zwyczaje, zabawy, a także wydarzenia, zjawiska, postaci – zapoznawać dzieci z życiem ich przodków. Aby to zrealizować trzeba dotrzeć do źródeł, co pozwala odkryć mnogość realiów zupełnie zapomnianych, a nawet nie znanych współczesnemu, szczególnie młodemu człowiekowi.

Spis treści:

Wprowadzenie  ………. 8

Psychologiczne podstawy rozwoju śpiewu małych dzieci  ……… 9
Zajęcia Akademii przedszkolaka  ……… 12
Przebieg zajęć  ……… 12

Materiał muzyczny  ……… 15

Zarys cech dziecięcego folkloru  ………. 15
Uwagi o nauce piosenek  ……… 16
Systematyka piosenek  ……… 17
Teksty ludowe piosenek  ………. 17
Wykorzystanie zabaw ludowych – tradycyjnych i opracowanych na potrzeby piosenek ……… 18
Rekwizyty  ……… 18
Uwagi do prowadzenia zabaw  ……… 19
Spis wyliczanek i piosenek  ……… 20
Opis zabaw  ………. 21

Alfabetyczny wykaz piosenek  ……… 60

Komentarz do płyty CD ………. 61

Komentarz do płyty DVD ………. 61

Zawartość płyty CD ………. 62

Zawartość płyty DVD ………. 62

Bibliografia  ……… 63

Źródła muzyczne  ……… 63

Dominika Lenska, Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkola i rodziców.
Wydawca: Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014