Literatura chłopska w powojennej Polsce. Prace zebrane

Literatura chłopska w powojennej Polsce jest pośmiertnym wydaniem zbioru artykułów i recenzji profesora UMCS Michała Łesiowa (1928-2016), członka m.in. Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Zbiór zawiera 12 przedruków artykułów wstępnych do opracowanych oraz wydanych przez Profesora publikacji napisanych do antologii i zbiorów poezji i prozy różnych powojennych twórców literatury chłopskiej z lat 1956-1993.

Do niniejszego tomu weszły nie tylko artykuły Michała Łesiowa, poświęcone twórczości pisarzy i poetów ludowych w powojennej Polsce (zamieszczono tutaj 19 esejów, w których analizowany jest język literatury chłopskiej), ale także inne prace: recenzje, przedmowy i posłowia do tomów poezji i prozy twórców ludowych, które mają duże znaczenie dla badań teoretycznoliterackich tzw. literatury chłopskiej.

W pracy znalazły się również informacje biograficzne dotyczące pisarzy ludowych. Mamy tam sylwetki: Stanisława Bojarczuka, Elżbiety Daniszewskiej, Sabiny Derkaczewskiej, Pauliny Hołyszowej, Walentego Jareckiego, Władysława Koczota, Marii Kozaczkowej, Jan Króla, Walentego Kunysza, Wacława Lipowskiego, Bolesława Majchra, ks. Jana Piechoty, Bronisława Pietraka, Jana Pocka, Kazimierza Sekuły, Tadeusza Sieraja, Seweryna Skulskiego, Jadwigi Wichrackiej i Febronii Wójcikowej.

Książka powstała z inicjatywy Włodzimierza Pilipowicza współpracownika, a także przez wiele lat pracownika PWIN w Przemyślu, który zebrał i opracował wymienione wyżej prace Prof. Łesiowa, a także poprzedził je wstępem. Przedmowę pt. Literatura chłopska w powojennej Polsce w recepcji Profesora Michała Łesiowa napisała prof. UMCS Lubow Frolak.

Książka wydana została z dbałością o estetykę i detale graficzne, użyto zdobionej wyklejki, a wewnątrz książki, na stronach tytułowych rozdziałów i na wakatach, pojawiają się motywy stylizowanych kłosów pszenicy.

Michał Łesiów, Literatura chłopska w powojennej Polsce. Prace zebrane.

Zebrał i do druku przygotował: Włodzimierz Pilipowicz
Przedmowę napisała: Lubow Frolak
Wydawca: Wydawnictwo „DOMI”, Przemyśl
Rok wydania: 2017
Objętość:   417 stron
Format: 23 x 23
Nakład: 1000 egz.
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-945415-5-2