Jan Rybczyński rzeźbiarz i malarz z Przysuchy

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej wydało monografię twórczości rzeźbiarskiej i malarskiej Jana Rybczyńskiego. Autorką tekstu jest Katarzyna Markiewicz.

Na opracowanie składają się: obszerna nota biograficzna artysty z jego licznymi osiągnięciami oraz dwa działy z reprodukcjami rzeźb i obrazów Jana Rybczyńskiego w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Osobny dział w monografii został poświęcony rzeźbom i obrazom Jana Rybczyńskiego ze zbiorów jego rodziny.

Całość opracowania zamykają źródła i bibliografia wykorzystana przez Katarzynę Markiewicz do opracowania tekstu.

Ze wstępu

Krótka monografia twórczości rzeźbiarskiej i malarskiej Jana Rybczyńskiego – mieszkającego przez wiele lat w Przysusze, uznawanego za najbardziej znanego, a zarazem ostatniego reprezentanta ludowej sztuki przedstawiającej w tym środowisku – oparta została przede wszystkim na obiektach zgromadzonych w kolekcji muzealnej. Opracowanie autorstwa Katarzyny Markiewicz stanowi katalog prac artysty pozostających w zasobach Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, towarzyszący jego pierwszej wystawie indywidualnej.

Ważne dla opisu twórczości Jana Rybczyńskiego i jej interpretacji są materiały nźródłowe zebrane w rozmowach z członkami jego rodziny oraz muzealnikami z placówek, które gromadziły jego prace. Pozyskano informacje dotyczace środowiska, w którym żył, procesu kształtowania sie jego osobowości artystycznej, postaw wobec tradycji i współczesności.

W pracach nad katalogiem, który towarzyszył wystawie pt. “Jan Rybczyński – rzeźbiarz i malarz z Przysuchy” prezentowanej w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze od lutego do kwietnia 2018 roku wykorzystano również literaturę przedmiotu, głównie w postaci folderów konkursowych i katalogów wystaw, w których prace artysty były eksponowane, jednak nie zdarzyło się, aby stały się obiektem szerszej recenzji.

Celem niniejszego opracowania jest kompleksowe udokumentowanie działalności twórczej, przypomnienie postaci malarza i rzeźbiarza oraz dostarczenie przeżyć natury artystycznej i poznawczej.

* * *

Jan Rybczyński urodził się 24 czerwca 1937 roku w Łęczycy. Był najstarszym z 8 dzieci. W domu było biednie, nie zawsze było co jeść co mogło być przyczyną jego problemów ze wzrokiem. W młodości chciał zostać księdzem, nie pozwoliła na to jednak sytuacji materialna rodziny. Od 16 roku życia pracował na poczcie, w ubezpieczeniach i w drogownictwie. Ożenił się z Barbarą Wojnacką, miał trzy córki. Maturę uzyskał gdy był już żonaty. Od 1979 roku przez 29 lat mieszkał w Przysusze. Miał wiele pasji i zainteresowań. Dzialalność artystyczną rozpoczął w 1974 roku w Łęczycy. Wykonywał rzeźby pełne i płaskorzeźby, Rzeźby malował, często odwoływał się do wątków religijnych. Malarstwem zajmował się w mniejszym zakresie. Malował obrazy o tematyce sakralnej, nawiązującej do obrzędów i zwyczajów, ilustrujące codzienne życie na wsi oraz sceny związane z legendami.

Jan Rybczyński brał udział w wielu plenerach, konkursach i wystawach. Za swoje prace był wielokrotnie nagradzany. Zbiory jego prac posiada wiele muzeów. Duży zbiór jego prac z lat 1985- 2005 znajduje się w kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej Zmarł 6 sierpnia 2009 roku w Łęczycy.Wystawa prac Jana Rybczyńskiego będzie czynna w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze do 20 kwietnia.

Jan Rybczyński rzeźbiarz i malarz z Przysuchy. Katalog prac w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum im. Oskara Kolberga

Tekst i redakcja katalogu: Katarzyna Markiewicz
Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Rok wydania: 2017
Objętość:   58 stron
Format: 23 x 22 cm
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-61322-28-3