Miesięczne archiwum: Styczeń 2018

Regionalna Grupa Barw czyli o fenomenie wiejskich kolorów

Regionalna Grupa Barw czyli o fenomenie wiejskich kolorów

Niebowy, dubeltowy, modry czy ponsowy – to ludowe nazwy barw zachowane w pamięci najstarszych tkaczek i mieszkańców wsi centralnej Polski z regionu opoczyńskiego, rawskiego i łowickiego. Kiedyś powszechnie znane dziś już coraz rzadziej używane. O fenomenie wiejskich kolorów – ich nazwach i roli w życiu polskiej wsi opowiada projekt RGB – Regionalna Grupa Barw.

Wspominali Babcię Hanię

Wspominali Babcię Hanię

W baranowskim MGOK-u odbyło się spotkanie w pierwszą rocznicę śmieci Anny Rzeszut – artystki ludowej, gawędziarki, współzałożycielki i wieloletniej kierowniczki Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki.

Szkolne wystawy etnograficzne Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

Szkolne wystawy etnograficzne Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

W październiku i listopadzie 2017 r. Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, przeprowadziła dwa projekty uczniowskie związane z twórczym poznawaniem swojej „małej ojczyzny”. W projekt zaangażowani byli uczniowie szkół położonych w dwóch wsiach – Tuszymy (woj. podkarpackie) i Nowego Grodziczna (woj. warmińsko-mazurskie).

Ukaże się album o zwyczajach Tatarów

Ukaże się album o zwyczajach Tatarów

Kolejny album z fotografiami i opisami tradycji polskich Tatarów, tym razem związanych z obrzędem włączenia dziecka do społeczności muzułmańskiej, zwanego azanem – wyda Muzułmański Związek Religijny w RP. Będzie to trzecia część serii.

Jubileuszowy benefis Janiny Chmiel [audio]

Jubileuszowy benefis Janiny Chmiel [audio]

Janina Chmiel – znana i ceniona śpiewaczka oraz tancerka ludowa z Wólki Ratajskiej na Lubelszczyźnie obchodziła jubileusz z okazji 80. urodzin. Podczas benefisu były wspomnienia, życzenia oraz śpiewy i występy zespołów ludowych.

Żywieckie Gody 2018

Żywieckie Gody 2018

Żywieckie Gody to najstarszy i największy konkurs grup kolędniczych z terenu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. W tym roku rozpoczną się już po raz 49 w dniach 13–14 stycznia w Żywcu.