Zabytkowe stodoły wzbogaciły krajobraz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Ponad stuletnie, zabytkowe drewniane stodoły z Redut, Dąbrowy Białostockiej i Sannik (Podlaskie) trafiły do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w podbiałostockim Wasilkowie. Budowle są cenne przede wszystkim ze względu na swoje walory architektoniczne.

Do czego może się przydać stare stodoła? W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej każdy taki budynek jest na wagę złota. Nie tylko wzbogaca wiejski krajobraz skansenu, ale też zyskuje nowe życie jako przestrzeń wystawiennicza. Pod koniec 2017 roku, w trzech oddalonych od siebie punktach muzeum, stanęły zabytkowe stodoły z Sannik, Redut i Czarnej Białostockiej. Kiedyś gospodarze przechowywali w nich zboże. Teraz, w jednej z nich, można będzie oglądać dawne maszyny rolnicze. W kolejnej powstanie wystawa związana z leśnictwem.

Najstarsza jest stodoła z Redut, miejscowości w podlaskiej gminie Orla. Ma prawie sto pięćdziesiąt lat. Jej wnętrze w przyszłości wypełnią maszyny rolnicze z przełomu XIX i XX wieku. Niektóre z nich można będzie uruchomić. Wnętrze budynku gospodarskiego sprzed ponad stu lat, to pierwsza z wystaw stałych o osadnictwie wiejskim południowo wschodniej części województwa podlaskiego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Będą następne.

Młodsza o pół wieku stodoła z Czarnej Białostockiej będzie wprowadzać zwiedzających Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w tajniki leśnictwa. Opowie jak ludzie korzystali z bogactwa lasów, od średniowiecza do połowy dwudziestego wieku. W środku można będzie zobaczyć narzędzia do sadzenia, pielęgnacji, wycinki i obróbki drzew. Na zewnątrz staną urządzenia do produkcji węgla drzewnego.

Dwie stodoły wzbogaciły skansen dzięki unijnemu dofinansowaniu. To część projektu „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcji turystycznej regionu”. Jest jeszcze trzecia, z Sannik. W jej przypadku najcenniejsze są walory architektoniczne. W całym województwie jest tylko kilka budynków o takiej, sochowo-ślemeniowej, konstrukcji dachu.

Czytaj więcej na www.dzieje.pl

Źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

* Zdjęcie na górze: Stodoła z Redut, fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej