Ukaże się album o zwyczajach Tatarów

Kolejny album z fotografiami i opisami tradycji polskich Tatarów, tym razem związanych z obrzędem włączenia dziecka do społeczności muzułmańskiej, zwanego azanem – wyda Muzułmański Związek Religijny w RP. Będzie to trzecia część serii.

Czytaj więcej na www.dzieje.pl

* Zdjęcie na górze: Meczet w Bohonikach, fot. By Lilly M, Wikimedia Commons