Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego

Profesor Jan Adamowski – językoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej wschodniego pogranicza  w tym roku obchodzi jubileusz 70. urodzin. Z tej okazji w Lublinie w dniach 29-30 listopada odbędzie się specjalna ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi.

Konferencja zatytułowana „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości” organizowana jest przez Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Profesor Jan Adamowski (ur. 1948 roku na Podlasiu, w Bordziłówce Nowej) niemal całe życie zawodowe związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie zdobywał kolejne tytuły: magistra filologii polskiej (w roku 1972), doktora (w roku 1982, na podstawie rozprawy Procesy modernizacyjne w języku polskiego folkloru wierszowanego), doktora habilitowanego (w roku 2000, na podstawie rozprawy Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne) i na koniec tytuł profesora (2016). Swoją pasję badacza folkloru i kultury regionalnej od początku rozwijał na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Wieloletni przewodniczący takich gremiów jak m.in. Rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych, redakcja pisma „Twórczość Ludowa”, członek jury Nagrody im. Oskara Kolberga i Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz członek Komisji ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze czy Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i wielu innych.Autor licznych publikacji i wydawnictw. W swojej pracy badawczej szczególnie zwraca uwagę na tematy dotyczące języka i poetyki folkloru; tradycyjnej religijności; obrzędów zwyczajów i wierzeń oraz pisarstwa ludowego.

Uroczystość Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego
Konferencja „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości”

29-30 listopada 2018 roku, UMCS w Lublinie

Szczegóły oraz program konferencji

adamowski_plakat_www_ok