Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu w 1984 roku

Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu w 1984 roku.

Archiwum Fotograficzne STL