Wystawa prac Adama Głuszka w Łowiczu i Lublinie

W Galerii Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz w Muzeum w Łowiczu można obejrzeć specjalne wystawy poświęcone Adamowi Głuszkowi, zmarłemu rok temu wybitnemu łowickiemu rzeźbiarzowi ludowemu.

Adam Głuszek urodził się w 1946 roku we wsi Dąbrowice w powiecie skierniewickim. Był artystą o wielu zainteresowaniach, ale przede wszystkim rzeźbił i malował. W swojej twórczości odwoływał się do bogactwa tradycyjnej polskiej sztuki ludowej i czerpał z niej inspirację do własnej kreacji artystycznej.

Niedługo minie rok od śmierci artysty. Zmarł 18 lipca 2017 r.  Dla obu organizatorów, przygotowanie wystaw prezentujących twórczość Adama Głuszka było bardzo ważne. Od lat był związany ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych i Muzeum w Łowiczu.

Łowickie pasje Adama Głuszka

Wystawa Łowickie pasje Adama Głuszka w galerii Sztuki Ludowej STL, fot. K. Butryn

Wystawa „Łowickie pasje Adama Głuszka” w galerii Sztuki Ludowej STL, fot. K. Butryn

„Wystawa zatytułowana Łowickie pasje Adama Głuszka jest formą uczczenia pamięci tego niezwykle ciepłego i pogodnego artysty oraz wieloletniego współpracownika Stowarzyszenia Twórców Ludowych” – mówi Katarzyna Kraczoń ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, kuratorka wystawy.

W Lublinie zaprezentowano głównie rzeźby. „Na wystawie pokazujemy kilkadziesiąt prac. Pochodzą one ze zbiorów rodzinnych. Większość powstała w ostatnich dziesięciu latach życia Adama Głuszka, więc możemy obserwować schyłkowy i bardzo dojrzały okres jego twórczości. Są to głównie rzeźby o tematyce religijnej: madonny, anioły, ale także rzeźby świeckie pokazujące sceny z życia wsi czy typowe dla regionu łowickiego obrzędy jak choćby chodzenie z kogutkiem” – wyjaśnia Katarzyna Kraczoń.

Adam Głuszek wszystkie swoje prace pokrywał wyrazistą, wielobarwną polichromią. Jak podkreślają znawcy zasłynął z rzeźb przedstawiających „Matki Boskie Łowickie”. Swoje aniołki i świętych „ubierał farbą” w łowickie pasiaki czyli regionalny strój ludowy. Jego twórczość była dynamiczna, poszukiwał nowych wartości i środków artystycznego wyrazu, zmieniał formę prac, wykonywał płaskorzeźby zwarte, ażurowe, rzeźby pełne i przedstawienia wielopostaciowe.

Łowicki artysta zajmował się także malarstwem na desce – tematyka jego obrazów przedstawia zapamiętany z lat dziecięcych krajobraz rodzinnej wsi, nieistniejące już wiejskie chaty i polne rozłogi. Kilka z nich znalazło się także na wystawie.

Ekspozycję prezentowaną w Galerii Sztuki Ludowej STL uzupełniają również prace córki Agnieszki, która z powodzeniem i wielkim zaangażowaniem kontynuuje pasję ojca. „Dumą artysty było to, że jego pasje pozostały w rodzinie, kontynuują je jego dzieci i wnuki, głównie córka Agnieszka, której prace także znalazły się na niniejszej ekspozycji” – dodaje Katarzyna Kraczoń.

To, co kochał… Adam Głuszek (1946-2017)

gluszek-wystawa-lowicz

Wystawa „To, co kochał… Adam Głuszek (1946-2017)” w Muzeum w Łowiczy, fot. www.lowicz.eu

„Robił to, co kochał, był niezwykle pracowity, skromny i nigdy o nikim nie powiedział źle i nie zazdrościł innym talentu” – tak o Adamie Głuszku,  mówiono w Łowiczu, w czasie otwarcia drugiej wystawy poświęconej artyście.

Ekspozycję zatytułowaną „To, co kochał… Adam Głuszek (1946-2017)” tworzą rzeźby pochodzące ze zbiorów muzeum w Łowiczu (także te jeszcze nie eksponowane, które niedawno podarowała muzeum Zofia Rostad i jej mąż Bernard Abadie) oraz prace ze zbiorów prywatnych, w tym udostępnione przez córkę rzeźbiarza Agnieszkę Głuszek-Nowicką oraz Łódzki Dom Kultury oraz Muzeum w Lipcach Reymontowskich. Rzeźby dopełniają obrazy, zdjęcia i zaaranżowany warsztat artysty.

„O Adamie mogę powiedzieć same dobre rzeczy. Był jak starszy brat, starszy kolega, który inspirował i motywował mnie w działaniach, pomagał w podejmowaniu decyzji, dopingował, podpowiadał, ale i konstruktywnie krytykował. Jego odejście to wielka strata” – przyznała Anna Staniszewska, prezes Koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Łowiczu.

* * *

Adam Głuszek, fot. Paweł Onochin

Adam Głuszek, fot. Paweł Onochin

Adam Głuszek rzeźbić zaczął, gdy był jeszcze małym chłopcem. Swoje pierwsze, niewielkie figurki, lepił z gliny. Następnie, przy pomocy noża wykonywał rzeźby w korze, głównie ptaszki. W okresie szkolnym zaniechał wykonywania rzeźb. Powrócił do tego zajęcia dopiero w 1973 r. Od tego czasu tworzył nieprzerwanie aż do śmierci.

Pierwszy sukces odniósł w 1983 r., zdobywając nagrodę w konkursie „Współczesna łowicka sztuka ludowa”. Najbardziej lubił rzeźbić w drewnie lipowym, a jego ulubione motywy to wizerunki ptaków, rzeźby sakralne, sceny związane z obrzędowością i tematy świeckie.

Był przede wielkim animatorem działań artystycznych i życia kulturalnego w rodzimych Dąbrowicach. Miłość do małej ojczyzny objawia się nie tylko w jego dziełach, ale także w prowadzonej przez niego działalności kolekcjonerskiej. W jednoizbowej chałupie z końca XIX wieku i dwóch zabytkowych spichlerzach, które znajdują się w jego ogrodzie, urządził „Muzeum kultury zachodnio-południowej części Księstwa Łowickiego”, w którego skład wchodzi kolekcja narzędzi rolniczych, sprzętów domowych, strojów ludowych, haftów, wycinanek oraz obrazów.

W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, gdzie przez wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Głównego.

Adam Głuszek był artystą docenionym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat twórca brał udział w wielu wystawach, konkursach i festiwalach. Twórczość rzeźbiarza wielokrotnie nagradzano na licznych konkursach i przeglądach sztuki ludowej. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. Pokaźną kolekcję posiada Muzeum w Łowiczu i Muzeum Regionalne im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Za swoją bogatą działalność artystyczną i zasługi dla kultury ludowej w 2002 roku został uhonorowany nagrodą im. Oskara Kolberga. W Alei Gwiozd w Łowiczu ma też swoją „gwiozdę”.

Adam Głuszek obok rzeźbienia i malowania większość życia poświęcił jeszcze jednej pasji – kolekcjonowaniu przedmiotów związanych z kulturą ludową. Dzięki temu przez wiele lat zgromadził bogatą kolekcję strojów ludowych, obrazów, haftów, wycinanek, narzędzi i sprzętów gospodarstwa domowego, tworząc na swojej posesji mały skansen.

Katarzyna Kraczoń

* * *

Łowickie pasje Adama Głuszka
Wystawę można oglądać do 31 sierpnia 2018
Galeria Sztuki Ludowej STL w Lublinie
www.zgstl.pl

To, co kochał… Adam Głuszek (1946-2017)
Wystawę można oglądać do 16 września 2018
Muzeum w Łowiczu
www.muzeumlowicz.pl

Źródło: www.lowicz.eu / www.zgstl.pl