Rodzinny wyrób postronków

Seweryna i Tadeusz Krawczykowie z Frampola (dawne woj. zamojskie – obecnie woj. lubelskie) przy wyrobie postronków. Rok 1996.

Fot. archiwum STL (autor: Krzysztof Wasilczyk), rok 1996

* Postronek (powróz) to mocny, grubo skręcony sznur, używany zwłaszcza na wsi do przywiązania zwierząt