Ruszył projekt Małopolska Szkoła Tradycji. Powstaną centra edukacji tradycyjnej kultury ludowej

Mateczniki Tradycji, czyli centra edukacji tradycyjnej kultury ludowej, w których zorganizowane zostaną warsztaty muzykowania i tańca ludowego, tradycyjnych zawodów, rzemiosła i rękodzieła artystycznego zostały od października uruchomione w różnych miejscowościach Małopolski.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpoczyna realizację dwóch projektów z dziedziny ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: „Małopolska Źródłem Tradycji” i „Małopolska Szkoła Tradycji”. Dzięki tym projektom wiedza o małopolskich tradycjach z pewnością nie zaginie.

O szczegółach mówili, w piątek 29 września, podczas uroczystości podpisania porozumień dotyczących współorganizacji Mateczników Tradycji, Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz dyrektor MCK „Sokół” Antoni Malczak.

„Kwestia tradycji i kultury regionalnej jest w Małopolsce wyjątkowa. Mamy bogactwo, którego inne regiony w Polsce nam zazdroszczą. To niezwykły skarb, dlatego czujemy się zobowiązani do tego, żeby go utrzymać, zachować i rozwijać. Stąd niezwykła wartość projektów, które będzie realizowało Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Warto podkreślić, że to kolejne działania władz samorządowych i instytucji kultury woj. małopolskiego, mające na celu wsparcie tradycyjnej twórczości ludowej i dziedzictwa regionalnego. Projekt ten jest ewenementem w skali naszego kraju. Do tej pory żaden region nie otrzymał tak wielkiego wsparcia od władz wojewódzkich.

malopolska-szkola-tradycji

fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Tradycja będzie miała swój matecznik

W ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji zostaną utworzone Mateczniki Tradycji, czyli centra edukacji tradycyjnej kultury ludowej, w których zorganizowane zostaną warsztaty muzykowania ludowego, warsztaty tańca ludowego, warsztaty tradycyjnych zawodów, rzemiosła i rękodzieła artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewidziano także mistrzowskie warsztaty muzyczne i mistrzowskie warsztaty taneczne oraz regionalne spotkania kół gospodyń.

Działania podjęte w ramach projektu obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny będą ukierunkowane na północno-zachodnie tereny województwa małopolskiego, w których stan zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest gorszy niż w części południowo-wschodniej Małopolski. Projekt rozpocznie się warsztatami w 26 miejscowościach Małopolski, w ramach 43 Mateczników Tradycji

Warsztaty odbywać się będą w następujących  miejscowościach: Chrzanów, Czyżówka, Babice, Dulowa, Alwernia, Klucze, Wolbrom, Krzeszowice, Tyniec, Zielonki, Mogilany, Siepraw, Wiśniowa, Igołomia, Łapanów, Łapczyca, Bochnia, Żegocina, Jastew, Zakliczyn, Żabno, Radłów, Gromnik, Ryglice.

Małopolska Szkoła Tradycji to Matecznik Tradycji w ramach, którego odbywać się będą:

Warsztaty muzykowania ludowego
Zapraszamy każdego kto skończył 6 lat i chce nauczyć się grać na tradycyjnych instrumentach muzycznych (skrzypce, basy, heligonka, klarnet, trąbka). Są to zajęcia indywidualne odbywające się 1x w tygodniu, prowadzone przez muzykantów grających w kapelach ludowych.

Warsztaty tańca ludowego
Zapraszamy na zajęcia dzieci, młodzież i dorosłych, którzy chcą nauczyć się tańców regionalnych i dowiedzieć się czegoś o dawnych zwyczajach i obrzędach. Szczegóły dotyczące naborów, specyfiki grupy – przedział wiekowy, terminy zajęć będą sprecyzowane przez gospodarza MATECZNIKA.

Warsztaty tradycyjnych zawodów, rzemiosła i rękodzieła artystycznego
Haft, kowalstwo, garncarstwo – tajniki takich i innych dawnych zawodów będzie można zgłębić w czasie cotygodniowych spotkań z artystą-rzemieślnikiem z danej dziedziny.

Muzyczne warsztaty mistrzowskie
W warsztatach mogą wziąć udział zarówno muzykanci z dużym doświadczeniem jak i początkujący. Będzie możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, wymiany doświadczeń. Przewidziano spotkania z konsultantami, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem w zakresie techniki gry, doboru repertuaru oraz podstawowych wiadomości na temat budowy tradycyjnych instrumentów muzycznych.

Taneczne warsztaty mistrzowskie
Warsztaty skierowane są do osób już tańczących chcących pogłębiać wiedzę i umiejętności w tym zakresie, również osób pretendujących do tytułu mistrzów prowadzących warsztaty taneczne. Tematem spotkań będzie technika wykonawcza oraz obyczaj taneczny.

a także Regionalne spotkania KGW
Regionalne Spotkania KGW będą odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska wiejskiego w zakresie edukacji regionalnej. Cykl realizowany będzie w pięciu wybranych ośrodkach w Małopolsce. W każdym z ośrodków odbędzie się 5 spotkań tematycznych z zakresu stroju, muzyki, reżyserii, obrzędowości, kulinariów i plastyki obrzędowej, a każde dostosowane będzie do specyfiki i potrzeb środowiska odbiorców ze względu na zróżnicowany poziom ich wiedzy i świadomości.

matecznik-tradycji

Małopolska Źródłem Tradycji – projekt badawczo-dokumentacyjny

Drugi projekt – Małopolska Źródłem Tradycji – ma również w nowoczesny sposób chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. W ramach prac badawczo-dokumentacyjnych przewidziane są: nowa akcja zbierania folkloru (projekt nawiązujący do Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, która odbywała się w latach 1950-1954 na terenie całego kraju, naukowe obozy etnograficzne oraz wydawnictwa związane z regionalizmem, prezentujące m.in. stroje regionalne, opisy etnograficzne regionów, czy dokumentujące 25 lat święta dzieci gór. O nowe zdigitalizowane zbiory wzbogaci się także Centralna Biblioteka Folkloru Polskiego etnoZAGRODA.

Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wysokość wsparcia wyniosła: dla projektu „Małopolska Szkoła Tradycji” – 1 693,5 tys. zł ze środków europejskich i prawie 563 tys. zł z budżetu województwa oraz dla projektu „Małopolska Źródłem Tradycji” odpowiednio 1 911 tys. zł i 635 tys. zł.

Czytaj więcej na www.dzieje.pl

Źródło: organizatorzy / Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego / dzieje.pl