Zaproszenie na III Kongres Kultury Regionów

W imieniu organizatorów, zapraszamy do Nowego Sącza na III Kongres Kultury Regionów, który odbędzie się w dniach od 17 do 20 października 2017 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Ruszyła już internetowa rejestracja zgłoszeń. Wydarzenie odbywa się pod patronatem KulturaLudowa.pl.

Trzecia edycja Kongresu Kultury Regionów zostanie poświęcona refleksji na temat pewnych „zdolności” dziedzictwa kultury tradycyjnej, których pobudzanie i kształtowanie daje szansę żywego trwania.

Mowa będzie między innymi o zdolności pozytywnej emanacji i wchodzenia w międzykulturowy dialog, o zdolności odzyskiwania utraconych członków społeczności, scementowanej przez specyficzne dziedzictwo, a także o zdolności asymilowania przybyszów z zewnątrz, która we współczesnej dobie jest prawdziwym wyzwaniem. Wyzwaniem, ale także szansą! Bo tytułowi “noworodacy” to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim cudzoziemcy. Jest to grono barwne, różnorodne i nietuzinkowe, które dla mocnych tożsamości lokalnych nie stanowi zagrożenia, a może być odświeżające i ubogacać skarbiec wspólnoty. Pewne jego zasoby przeżywają bowiem renesans w świadomości dziedziców właśnie za przyczyną “obcych”, dla których są zaskakujące i ciekawe, widziane oczyma “innych”, stają się na powrót niezwykłe i fascynujące.

W programie tego spotkania znajdą się dyskusje i koncerty. W obradach weźmie udział ok. trzystu osób, wielu wybitnych znawców kultury regionalnej, artystów, naukowców i praktyków, specjalistów z różnych dziedzin. Ponadto każdy z uczestników może wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie warsztatach.

Podczas uroczystej inauguracji Kongresu zasłużeni dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski zostaną uhonorowani  odznaczeniami Ministra Kultury oraz Województwa Małopolskiego

Rejestracja uczestników odbywa się na stronie www.kultura-regionow.pl.

Program III Kongresu Kultury Regionów

17 października (wtorek)
9:00 – 13:00 REJESTRACJA GOŚCI, zakwaterowanie – Hotel *** Perła Południa, Rytro
15:00 MIECHY SPOD STRZECHY / dziedziniec MCK SOKÓŁ /
15:15 UROCZYSTA INAUGURACJA KONGRESU / sala im. L. Lipińskiego /

Wykład inauguracyjny
Szymon Hołownia, „Czy różnice mogą być fundamentem jedności? Doświadczenie Europy i Afryki oraz ich przełożenie na polską codzienność”

SERCA PTOKÓW – etiuda artystyczna

DZIEDZICTWO – SIEWCY, ORĘDOWNICY, KREATORZY
Uhonorowanie zasłużonych dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski odznaczeniami Ministra Kultury oraz Województwa Małopolskiego

19:00 ETNOZLOTOWISKO / Karczma Nad Potokiem, Rytro /

18 października (środa)
9:30 – 13:00 PANELE TEMATYCZNE

WIĘZY JĘZYKA / sala A /
opiekun naukowy:
prof. dr hab. Józef Kąś – autor „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”, Katedra Historii Języka i Dialektologii UJ
moderator:
prof. nadzw. dr hab. Anna Mlekodaj – badaczka literackich tekstów gwarowych, Instytut Humanistyczny PPWSZ w Nowym Targu
paneliści:
prof. dr hab. Halina Karaś – wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego UW, Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
dr hab. Tomasz Nowak – etnomuzykolog, etnochoreolog, prezes Polskiego Forum Choreologicznego, Instytut Muzykologii UW
Agnieszka Gąsienica-Giewont – etnolog, dyr. art. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

PŁODNOŚĆ TRANSMISJI / sala B /
opiekun naukowy:
ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
moderator:
Bartłomiej Koszarek – etnolog, regionalista, muzykant
paneliści:
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – zajmuje się psychologią religii oraz psychologią kulturową, bada rolę religii w procesie akulturacji uchodźców, repatriantów oraz innych rodzajów migrantów, Instytut Religioznawstwa UJ
dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko – psycholog międzykulturowy, doktor etnologii, autorka książki „Wykorzenieni” o polskich repatriantach z Kazachstanu, Instytut Etnologii i Archeologii PAN
dr Katarzyna Drąg – specjalistka w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Barbara Caillot Dubus i Aleksandra Karkowska – autorki międzypokoleniowych książek i zeszytów, Oficyna Wydawnicza ORYGINAŁY
ks. Mieczysław Puzewicz – red. nacz. edycji lubelskiej „Niedzieli”, delegat biskupi ds. pomocy osobom wykluczonym, członek Prezydium Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości
red. Grzegorz Kościński – korespondent w Paryżu, obecnie w Krakowie, zajmował się statusem Polaków we Francji, PAP

14:30 – 18:00 WARSZTATY
18:00 WIDOWISKO: W MATECZNIKU – NARODZINY DZIEDZICA / sala im. L. Lipińskiego /

19 października (czwartek)
9:30 – 12:30 PANEL DYSKUSYJNY

NOWORODAK – GRANICE ZADOMOWIENIA / sala im. L. Lipińskiego /
moderatorzy:
Małgorzata Broda – dyrektor Instytutu Europa Karpat, MCK SOKÓŁ
Krzysztof Trebunia-Tutka – podhalański instrumentalista, animator kultury, autor projektów międzykulturowych
paneliści:
Elsi Adajew – prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa działającej na rzecz edukacji oraz integracji polsko-czeczeńskiej
Julia Doszna – łemkowska pieśniarka, propagatorka kultur mniejszości narodowych
dr Weronika Grozdew-Kołacińska – etnomuzykolog, pieśniarka o bułgarskich korzeniach, Instytut Sztuki PAN, Pracownia Muzyki Tradycyjnej IMIT
Magda Miller – porzuciła biznes i karierę w Łodzi dla dworu w Kwiatonowicach, który z pietyzmem restauruje, prowadzi szkolenia rozwojowe, liderskie i z obszaru dziedzictwa kulturowego
Teresa Mirga – romska poetka, pieśniarka, gitarzystka, kompozytorka, założycielka i liderka zespołu Kałe Bała
Vitalina i Michał Pastuchowie – małżeństwo muzyków ukraińskiego pochodzenia pracujące na rzecz dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Wschodnich

15:00 – 19:00 WARSZTATY TERENOWE
20:00 PODSUMOWANIE KONGRESU / sala konferencyjna – Perła Południa, Rytro /
21:00 SEJMIK PRZED ODLOTEM / Karczma Nad Potokiem, Rytro /

20 października (piątek)
9:00 WYJAZD GOŚCI – Hotel *** Perła Południa, Rytro

Szczegółowy program kongresu, warsztatów oraz informacje praktyczne www.kultura-regionow.pl