Ukazał się nowy numer Twórczości Ludowej

Stowarzyszenie Twórców Ludowych zaprasza do lektury kolejnego numeru Twórczości Ludowej, jedynego pisma o zasięgu ogólnopolskim, w całości poświęconego współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom.

Pismo wydawane przez stowarzyszenie, porusza problemy nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego dziedzictwa kulturowy ludowej, popularyzując je we wszystkich przejawach. Autorami publikowanych tekstów są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich z całego kraju, etnografowie, socjologowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, regionaliści, sami twórcy ludowi, pracownicy regionalnych instytucji kultury, a także pasjonaci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Ukazujące się od 1986 roku ogólnopolskie czasopismo „Twórczość Ludowa” wydawane jest w tradycyjnej formie jako kwartalnik (od trzech lat w postaci dwóch podwójnych numerów w roku, a 2011 jednego – poczwórnego numeru). Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 r. „Biuletynu Informacyjnego”. Redaguje je nieetatowe Kolegium Redakcyjne, od 2005 roku pracujące pod kierunkiem Redaktora Naczelnego prof. Jana Adamowskiego (przewodniczącego Rady Naukowej STL).

W numerze nr 1-2 (82) 2017:

50. TARGI SZTUKI LUDOWEJ W KAZIMIERZU DOLNYM
Paweł Onochin, Półwiecze kazimierskiego święta polskiej sztuki ludowej

SZKICE I OPRACOWANIA

 • Stanisław Węglarz, 50 lat Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej – 4
 • Bożena Muszkalska, Polskie tradycje muzyczne w diasporze. Relacja z badań – 9
 • Piotr Dorosz, Wystrój muzyczny żniw i dożynek w Polsce według Oskara Kolberga – 17
 • Marcela Szymańska, Zwyczaje witania wiosny na pograniczu śląsko-morawskim. Tradycja i współczesność – 25

Z ARCHIWUM FOLKLORU
Katarzyna Smyk, Anieli Halczuk metodyka pracy z zespołami wiejskimi: gwara – pieśni – teatr – animacja – 30

SYLWETKI

 • Laureaci 42. nagrody im. Oskara Kolberga 2017 – 35
 • Paweł Onochin, Stanisław Matyasik – ostatni garncarz Galicji – 39
 • Aleksandra Kuźmińska, Gram na każdym instrumencie, który zbuduję – innowacyjna twórczość Józefa Maślanki – 40

Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ
Donat Niewiadomski, Kazimiera Wiśniewska (1921–2001) – 43

PROZA

 • Waleria Prochownik, Dziadowe modlyni – 48
 • Zofi a Przeliorz, Czym człowiek za życio grzeszy… – 49
 • Danuta Ewa Skalska, Kołyska – 50
 • Elżbieta Wójtowicz, Z gaikom – 51

POEZJA
Kazimiera Wiśniewska – 47, Barbara Kołacz, Halina Graboś, Franciszka Ogonowska – 53, Anna Błachucka, Małgorzata Borzeszkowska, Ewa Jowik, Jędrzej Kozak – 54, Anna Piliszewska, Tadeusz Dejnecki, Katarzyna Wiktoria Polak, Piotr Matera – 55, Sabina Szymbor, Małgorzata Tomczyk-Jadach, Elżbieta Wójtowicz – 56

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Teresa Smolińska, Sobótka jako fenomen kulturowy w najnowszych badaniach – 57
 • Malwina Kołt, Polskie instrumenty ludowe ocalić od zapomnienia – 60
 • Marta Wójcicka, Folklor polski w soczewce. Publikacja o 50 latach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych – 61
 • Stanisław Stanik, Wesele opoczyńskie we współczesnej dokumentacji – 64

INFORMACJE

 • XLV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Protokół z posiedzenia jury – 66
 • Protokół z posiedzenia Jury 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą – 66
 • Katarzyna Kraczoń, Cacka, rózgi, mazury… Wystawa prac Kazimiery Balcerzak – 69
 • Dorota Majerczyk, Jubileuszowe dziecięce świętowanie – 40. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju – 70

Szczegóły, informacje, zamówienia na www.zgstl.pl/wydawnictwa/tworczosc-ludowa