Paweł Grupkajtys: „Gdyby nie kasety wideo, nie grałbym na cymbałach wileńskich…”

Paweł Grupkajtys, cymbalista urodzony w 1981 r. w Nowej Wsi Ełckiej, opowiada m.in. o swoich początkach gry na cymbałach pod okiem mistrza Wacława Kułakowskiego, a także o lekcjach gry, które prowadzi w swoim regionie.

POSŁUCHAJ

* Foto: Paweł Grupkajtys i Wacław Kułakowski, fot. Krzysztof Kiziewicz