Tradycje muzyczne Polski Środkowej

Album CD zawiera nagrania kapel, skrzypków i śpiewaków ludowych dokonane współcześnie, w latach 2003-2007 na obszarze województwa łódzkiego. Nagrania stanowią część zbiorów Ośrodka Regionalnego (dziś Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu) Łódzkiego Domu Kultury, mają charakter dokumentacyjny, terenowy. Większość została przeprowadzona w domach wykonawców, kilka – w ośrodkach kultury i szkołach.

Album wyróżnia się starannym i możliwie wszechstronnym doborem repertuaru. Znajdziemy w nim tradycyjne pieśni i melodie obrzędowe, związane z cyklem życia ludzkiego (weselne) i z cyklem kalendarza (bożonarodzeniowe i wielkanocne). Są przyśpiewki, pieśni powszechne (ballady, miłosne), zawodowe (pasterskie). Instrumentaliści prezentują melodie grywane do tańca: różne odmiany oberków, mazurków, kujawiaków, polek.

Tradycje muzyczne Polski Środkowej

Tradycje muzyczne Polski Środkowej

Wszyscy ludowi artyści, których nagrania zawiera album pochodzą z głównych regionów wchodzących (całkowicie lub częściowo) w skład województwa łódzkiego: Opoczyńskiego, Rawskiego, Łowickiego, Łęczyckiego, Sieradzkiego i Wieluńskiego.

Z recenzji dr. Zbigniewa J. Przerembskiego, etnomuzykologa: „Prezentowany album doskonale odzwierciedla stan zachowania folkloru muzycznego ziem środkowopolskich wchodzących w skład województwa łódzkiego. (…) Staranny dobór nagrań ukazuje bogactwo i różnorodność repertuarową i stylistyczną ludowej muzyki tych terenów. Muzykę uzupełnia znakomita charakterystyka folkloru środkowopolskich regionów oraz sylwetki wybranych wykonawców. Wydanie albumu (…) pozwoli zapoznać się z tą twórczością szerszym kręgom miłośników rodzimych tradycji. Może też stanowić wzór dla tych z nich, którzy zechcą pójść w ślady dawnych mistrzów – śpiewać czy grać to, co oni i tak, jak oni”.

Patronat medialny: Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej album został wydany przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Wydawca: Łódzki Dom Kultury
Rok wydania: 2007
Nagrania, wybór i opracowanie: Ewa Sławińska-Dahlig

Wydawnictwo dostępne w Dziale Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu ŁDK (www.ldk.lodz.pl)

TESTTT