Tam na Podlasiu. Wierzenia i religijność

Seria „Tam na Podlasiu” poświęcona jest wieloaspektowym problemom kultury tradycyjnej południowego Podlasia. Jest to subregion kulturowy niezwykle bogaty w różnorodne tradycje, które nie doczekały się szczegółowego i holistycznego opracowania.

"Tam na Podlasiu" cz. 3Seria została zapoczątkowana w 1994 r. przez wydawnictwo pod tym samym tytułem autorstwa Jana Adamowskiego.

Tom drugi serii, będący już pokłosiem corocznych sesji naukowych w Woli Osowińskiej, ukazał się w 2009 r. i poświęcony był podlaskiej obrzędowości.

Trzeci tom z tej serii poświęcony jest istotnym dla kultury tradycyjnej wartościom – wierzeniom i religijności. Monografi a jest pokłosiem dwóch sesji naukowych. W 2009 r. spotkanie odbyło się pod hasłem „Wiedza i wierzenia w tradycji ludowej południowego Podlasia”, w 2010 – „Religijność południowego Podlasia. Istota i formy kultu”.

W prezentowanym tomie zostały przedstawione wyniki analiz podejmowanych przez referentów oraz badań naukowych prowadzonych przez pracowników i studentów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS na terenie gminy Borki i szerzej na południowym Podlasiu.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, znajdują się tu artykuły z zakresu etnologii, folklorystyki, ale także historii sztuki. W zamierzeniu redaktorów seria ma mieć, obok walorów interpretacyjnych, także wartość dokumentacyjną.

Temu, między innymi, służy dołączona do książki płyta, na której zamieszczono przykłady podlaskich pieśni i tekst szopki bożonarodzeniowej.

Jest to zatem wydawnictwo o charakterze przekrojowym, w którym redaktorzy umieścili przykłady pieśni korespondujących z tematyką tomu, m.in. pogrzebowych w wykonaniu Bronisława Kuśmierowskiego, ale także reprezentatywne dla subregionu południowego Podlasia – tak pod względem tematycznym, gatunkowym, jak i artystycznym – pieśni obrzędowe oraz tekst szopki.

Książka „Tam na Podlasiu”, t. III, „Wierzenia i religijność”, podobnie jak organizowane we współpracy UMCS i GOK w Woli Osowińskiej sesje naukowe, przeznaczona jest dla nauczycieli, studentów i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla wszystkich zainteresowanych kulturą lokalną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego południowego Podlasia.

Tam na Podlasiu, t. III, Wierzenia i religijność, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011, ss. 226, fotogr

TESTTT