„Rok obrzędowy na Podlasiu”

„Rok obrzędowy na Podlasiu” autorstwa Artura Gawła jest wydawnictwem o charakterze monograficznym, w którym opisano doroczne święta i obrzędy, zarówno te które znamy już tylko dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowane jeszcze współcześnie.

Artur Gaweł, "Rok obrzędowy na Podlasiu"Zostały one przedstawione według tradycyjnego podziału na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności zgodnej z kalendarzem świąt chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych.

W książce znajdują się, między innymi, opisy jak obchodzono niegdyś na Podlasiu Boże Narodzenie, jak wyglądały towarzyszące mu obchody kolędnicze, jak bawiono się podczas zapustów, ale też jak poszczono w trakcie Wielkiego Postu. Wyjątkowo ciekawe zwyczaje towarzyszyły Wielkanocy i następującej po niej Przewodom.

Scharakteryzowano zwyczaje i wierzenia świętojańskie, które zanikły na Podlasiu już w XIX wieku, ale też nadal znany zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych w dniu Matki Boskiej Zielnej.

Książka jest bogato ilustrowana fotografiami przedstawiającymi podlaskie święta i obrzędy, jak również rysunkami muzealiów związanych z doroczną obrzędowością. W ramach
promocji uczestnicy spotkania otrzymają książkę bezpłatnie.

Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

* * *

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaprasza na Promocję książki “Rok obrzędowy na Podlasiu” oraz spotkanie z autorem – dr Arturem Gawłem, które odbędzie się 20 grudnia 2012, godz. 17.00 w białostockim Ratusz, Rynek Kościuszki 10.

TESTTT