Pienińskie nuty. Pieśni szczawnickie. Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy

Po wielu latach starań ukazuje się wreszcie po raz pierwszy niewydany dotąd zbiór „Pienińskie nuty” – pieśni pienińskie regionu Szczawnicy zebrane, spisane, a także napisane („na kolanie wyzdajane”) przez Michała Słowika-Dzwona. Chociaż autor zbioru nie żyje już od ponad trzydziestu lat, pamięć o nim wciąż jest obecna wśród wielu Szczawniczan. Jednak jego bogata twórczość literacka i artystyczna wciąż pozostaje jeszcze niedostatecznie znana nawet wąskiemu gronu jego wielbicieli. Niniejsza publikacja wypełnia tę lukę w poznawaniu twórczości Słowika-Dzwona. Wydawnictwo przystąpiło do pracy polegającej na spisaniu z maszynopisu, opracowaniu i wydaniu w postaci książkowej niepublikowanego dotąd zbioru 1600 pieśni, piosenek i przyśpiewek zbieranych i spisywanych przez poetę przez dziesięciolecia.

Do książki dołączamy płytę cd z zapisem fonograficznym pieśni szczawnickich w wykonaniu najstarszego zespołu regionalnego ze Szczawnicy – Zespołu imienia Jana Malinowskiego. Ten istniejący od ponad 110 lat i gromadzący w swoich szeregach cztery pokolenia Szczawniczan zespół, zdobywca Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski, wykonał w sposób tradycyjny stare pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie śpiewane w regionie szczawnickim. Na płycie CD utrwalono dawne pieśni ludowe z okolicy Szczawnicy i melodie instrumentalne. Śpiewakom towarzyszy kapela w tradycyjnym składzie: prym, sekund, basy. Pieśni śpiewane są w gwarze szczawnickiej i reprezentują gatunki charakterystyczne dla szczawnickiego regionu Pienin, takie jak: nuta dumano, polanowo, jarmucko, toniec, polka, pieśni przygodne. Dominuje repertuar pasterski.

WYKONAWCY: Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego w składzie: Janina Gawlik ze Zabaniszcz, Zofia Szczepaniak-Siwo, Kazimiera Kopciuch-Zachwieja spod Gołąbka, Jan Szczepaniak-Siwy, Paweł Szczepaniak-Siwy, Maciej Czaja, Andrzej Dziedzina-Wiwer, Maciej Bańkosz-Bryłka; kapela: Jan Kubik, Marian Jarosz, Izabela Dusik.

Do treści tej książki jako dodatek dołączamy artykuł Michała Słowika-Dzwona o pienińskich śpiewach i tańcach, który ukazał się w, wielokrotnie w tej publikacji cytowanej, „Podhalance” z 1979 roku, w numerze poświęconym Ziemi Pienińskiej. Tekst ten jest znakomitym uzupełnieniem do „Pienińskich nut”. Jako dopowiedzenie w temacie tańca pienińskiego publikujemy także niepublikowany dotąd artykuł wspomnianej już powyżej Anieli Krupczyńskiej (pierwszego kierownika domu kultury w Szczawnicy, animatorki Zespołu imienia Jana Malinowskiego, uhonorowanej Medalem imienia Józefa Szalaya za zasługi dla miasta Szczawnicy) pt. „Charakterystyka tańców regionu pienińskiego”.

Tytuł: Pienińskie nuty. Pieśni szczawnickie. Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy
Wydawca: Astraia
Rok wydania: 2014
Oprawa twarda + płyta CD
Format: 205×290
ISBN: 978-83-60569-65-8

TESTTT