„Na rozstajnych drogach”

Z końcem grudnia 2012 roku ukazała się płyta pt. „Na rozstajnych drogach” poświęcona suce biłgorajskiej oraz muzyce tradycyjnej okolic Janowa Lubelskiego.

"Na rozstajnych drogach"Wydawnictwo ma wymiar międzypokoleniowy, a nawet rodzinny. Jest to owoc wieloletniej przyjaźni, niezliczonej ilości spotkań, rozmów i wspólnego muzykowania. Autentyczność i surowość brzmienia, towarzysząca szczególnie pieśniom to zasługa suki biłgorajskiej – staropolskiego instrumentu smyczkowego, który po blisko stu latach na nowo wchodzi do praktyki muzycznej.

Obok repertuaru śpiewaczego, który wedle tradycji przynależny był suce, pojawiają się także melodie taneczne, ukazując tym samym bogate i nie do końca odkryte możliwości tego instrumentu.

W nagraniach udział wzięli:

Janina i Anna Chmiel
Lucyna i Monika Jargiło
Stanisław Fijałkowski
Stanisław Głaz
Bronisław Bida
Ewa Grochowska
Sylwia Piekarczyk
Marta, Zbigniew i Krzysztof Butrynowie

Płyta zawiera 24 utwory, czas trwania: 63:30

Do płyty dołączona jest książeczka zawierająca m.in. tekst prof. Ewy Dahlig-Turek o historii suki biłgorajskiej.

Koncepcja, wybór i opracowanie: Marta i Krzysztof Butrynowie

Wydawca: Szkoła Suki Biłgorajskiej / Wydawnictwo Stara Droga

Zamówienia: wydawnictwo@staradroga.com

Szerszy opis płyty (autorstwa Remka Hanaja) oraz nagrania na stronie www.sukabilgorajska.p

TESTTT