Lemky

lemky-winylNagrano w piękną noc sierpniową w 1985 roku we wsi Bielanka koło Szymborku, w domu państwa Trochanowskich, przez ekipę w skłądzie: Andrzej Lupa, Andrzej Sasin (realizacja), Iwona Thierry (organizacja)

Strona A

1. Łemkowski czardasz
2. W górę szaryszem
3. Kupiła mi mama krowę
4. Nie będę tak robił
5. Drużba jestem, drużba

Strona B

1. W zielonym gaju
2. Kazała mi mama
3. Wiązanka pieśni weselnych
4. Dobrze w Ameryce

Jarosław Trochanowski – skrzypce I, śpiew
Sławomir Trochanowski – skrzypce II, śpiew
Stefan Stefanowski – skrzypce III, śpiew
Lidia Trochanowska – kontrabas, śpiew

Label: PolJazz ‎– PSJ 144
Format: Vinyl, 12″
Wybór i opracowanie: Jadwiga Sobieska
Rok: 1985

TESTTT