Sobótka w Jedlińsku

Sobótka w Jedlińsku to wydarzenie związane z obchodami nocy świętojańskiej. Impreza odbędzie się 19 czerwca 2016.

Celem przedsięwzięcia jest przywracanie oraz podtrzymywanie spuścizny kultury ludowej, charakterystycznej dla naszego regionu i kraju oraz przybliżanie ludziom ważnych jej  elementów, a tym samym ochrona przed zapomnieniem i zaprzepaszczeniem dziedzictwa kulturowego, które przez wieki w naturalny sposób budowali i przekazywali nasi przodkowie. Ochrona, promowanie i zachowanie tradycji jest warunkiem trwałego rozwoju dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Wydarzenie przedmiotowe rozpocznie się od prezentacji programów artystycznych przygotowanych przez poszczególne placówki oświatowe. Będzie to Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej z terenu gminy Jedlińsk. Następnie wzorem roku ubiegłego zostanie odtworzone na podstawie XIX wiecznych zapisek w kronikach parafialnych: Jedlińskie Wesele. W odtworzeniu wesela wezmą udział mieszkańcy Jedlińska.

Kolejnym punktem imprezy będzie blok rekreacyjny dla młodzieży. Będą to konkurencje sprawnościowe ukryte pod nazwą „Pojedynek panny- kawalerowie”. W trakcie trwania bloku rekreacyjnego będzie miał miejsce występ formacji Looka w repertuarze biesiadnym. Zostanie także rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wianek sobótkowy.

W godzinach wieczornych nastąpi rozpalenie tradycyjnego ogniska sobótkowego oraz puszczanie wianków i poszukiwanie kwiatu paproci. Impreza zakończy się programem rozrywkowym  w wykonaniu zespołu MIG.

sobotka-jedlinsk2016