Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu – 1982

Targi Sztuki Ludowej i Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
rok 1982, od prawej Zofia Korpysa – tkaczka z Żerdzi

fot. L. Kistelski / Archiwum Fotograficzne STL