Wystawa „Dawno, niedawno…, dzisiaj”

Fot. Henryk Dumin