Waldek i Przyjaciele. Wystawa pamięci Waldemara Styperka

W salach grudziądzkiego muzeum 1 października odbył się wernisaż wystawy “Waldek i przyjaciele. Waldemar Styperek in memoriam” . Kultywatorką twórczości Waldemara Styperka, jest jego żona Danuta. To pani Danuta jest też pomysłodawczynią corocznego pleneru rzeźbiarskiego imienia swojego męża, a odbywającego się przy posesji państwa Styperków w Rudzie.